— Redovno putno osiguranje —

Na snazi je niz pravila ili ograničenja koja mogu utjecati na vaše putovanje u destinaciju, a pritom se ona mijenjaju gotovo svakodnevno. Naša je preporuka da pratite informacije koje objavljuje The Foreign & Commonwealth Office, bez obzira na državu vaše rezidentnosti. Neovisno o COVID-19, zemlje mogu imati pravila ili ograničenja bilo koje druge vrste i gdje ta pravila ili ograničenja mogu utjecati na vaše putovanje. Vaša je obveza informirati se o pravilima ili ograničenjima koja mogu utjecati na vaše putovanje u destinaciju.

U skladu s odlukom o odabiru osiguravajuće kuće za ugovaranje putnih osiguranja od 1.7.2020.-30.6.2021., a kada se takva osiguranja između putnika i osiguravajuće kuće ugovaraju posredstvom Foscrot Travela, objavljujemo i informaciju o primjeni minimalne razine osiguranja u odnosu na destinaciju te tablicu pokrića.

Minimalna razina pokrića za rezidente UK i EEA (Europski gospodarski prostor) za putovanja u UK i u zemlje EEA - STANDARD, a za putovanja u ostale zemlje svijeta - PRIME. Putnici u oba slučaja mogu odabrati i veću razinu osiguranja. Osiguranje je dostupno i za putnike iznad 65 godina starosti.

Pripazite i na sljedeća ograničenja za osobe starije životne dobi: a) kratka putovanja - osobe starije od 75 godina, boravak ne duži od 1 mjeseca; b) duga putovanja - za osobe ne starije od 59 godina; c) godišnje osiguranje za više kraćih putovanja - za osobe ne starije od 74 godine.

U ovom trenutku nismo u mogućnosti ponuditi redovnu policu putnog osiguranja za putovanja s polascima iza 30.6.2021. 

Kako biste odabrali dostatnu razinu osiguranja koja će obuhvatiti pokriće u skladu s vašim potrebama, u mogućnosti ste odabrati jednu od tri ponuđene razine - Standard, Prime ili Black. Visine pokrića po događaju za svaku razinu možete pogledati u dokumentu u nastavku:

— Obrazac —

Unosom podataka u obrascu u nastavku i slanjem unesenih podataka, Foscrot Travel će vam dostaviti neobvezujuću ponudu. Ukoliko želite osigurati veći broj putnika, molimo vas da za svakog putnika pojedinačno ponovno ispunite ovaj obrazac. Police putnog osiguranja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ugovaramo isključivo na ime svakog putnika pojedinačno. Pripazite na ispravnost unesene e-mail adrese. Polja označena s * su obvezna.


Prihvaćanjem Izjave o općim pravilima te unosom podataka u obrascu u nastavku i slanjem unesenih podataka, potvrđujete:

 • da podatke unosite i šaljete u svoje ime ili u ime drugog putnika koji vam je dao dozvolu da u njegovo ime unesete i pošaljete njegove osobne podatke,
 • da ste upoznati, razumijete i prihvaćate našu politiku zaštite osobnih podataka,
 • da prihvaćate da prikupimo, obradimo i na siguran način vaše prikupljene osobne podatke proslijedimo našem partnerskom osiguravajućem društvu, uključujući zdravstvene informacije, a kako bismo vam pružili informaciju o cijeni i općim uvjetima redovnog putnog osiguranja po vašem specifičnom upitu,
 • da ste upoznati da vaš broj mobitela i adresu elektroničke pošte (e-mail) dobivenu putem obrasca u nastavku nećemo koristiti u marketinške svrhe, 
 • da ste upoznati da ipak možete primiti naš marketinški sadržaj ako ste u ranijem poslovnom odnosu s nama, za isti broj mobitela ili adresu elektroničke pošte (e-mail) bili upitani i dali privolu u te svrhe,
 • da ste upoznati da ćemo prilikom prosljeđivanjem vašeg broja mobitela i adrese elektroničke pošte (e-maila) od osiguravajuće kuće zatražiti zabranu korištenja tih podataka u marketinške svrhe,
 • da prihvaćate da se u potpunosti odričemo bilo koje odgovornosti ukoliko ipak iz nekog razloga primite marketinški sadržaj osiguravajućeg društva, bilo koje vrste i bilo kojim putem, uključujući putem pošte,
 • da ste rezident (osoba sa stalnim prebivalištem) UK (Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske) ili EEA (države članice EU ili države članice EFTA-e odnosno Islanda, Lihtenštajna i Norveške),
 • da u zemlji stalnog prebivališta imate ugovorenoga liječnika opće prakse i da ste, bez obzira na okolnosti, u najmanjoj mjeri osigurani javnim zdravstvenim osiguranjem,
 • da ste upoznati kako ćete primiti neobvezujuću ponudu za redovno putno osiguranje koje ne obuhvaća događaje bilo koje vrste povezane s COVID-19,
 • da ste upoznati, razumijete i svjesni rizika od djelomičnog ili potpunog gubitka prava sadržanih u redovnoj polici putnog osiguranja ukoliko ju po primitku ponude ugovorite i gdje ste tu ponudu dobili na osnovu pogrešnih informacija pruženih putem obrasca u nastavku i/ili iznošenjem neistine u rubrici "tvrdnje" (tvrdnje od 1-7),
 • da ste upoznati da ćemo vam ukoliko ugovorite policu redovnog putnog osiguranja na osnovu informacija pruženih putem obrasca u nastavku i po potrebi pružiti besplatnu pomoć u određenim situacijama[1] i da se ta razina pomoći u međuvremenu i bez prethodne obavijesti može smanjiti ili povećati.

[1] Po potrebi putnika i u slučajevima kada uvjeti iz police putnog osiguranja to dozvoljavaju, Foscrot Travel će svim nositeljima polica bez dodatnih troškova i naknada osigurati: povrat novca u slučaju raskida police, ili promjenu termina putovanja naznačenu na polici osiguranja (istovremeno s uvjetima iz police putnog osiguranja moraju biti ispunjeni i svi uvjeti iz preporuka o putovanjima u destinaciju). Ako tijekom putovanja nastane događaj po kojem bi imao pravo na odštetu u skladu s uvjetima iz police putnog osiguranja, putnik može ugovoriti i uslugu Foscrot Travela (nije uvjet) da ga zastupa pred osiguravajućim društvom. Cijena takve usluge iznosit će 10% od iznosa ostvarene financijske odštete.


Surađujemo s jednom od najvećih britanskih osiguravajućih kuća. Autorizirana je i regulirana od strane Financial Conduct Authority. Foscrot Travel osiguran je i u okviru D&O odgovornosti te od posljedica nastupa proboja podataka odnosno nastupa cyber-kriminala nad osobnim podacima korisnika koje prikupljamo putem ovog obrasca i pohranjujemo u svojim bazama podataka.