— Putno osiguranje & COVID-19 —

Na snazi je niz pravila ili ograničenja koja mogu utjecati na vaše putovanje u destinaciju, a pritom se ona mijenjaju gotovo svakodnevno. Naša je preporuka da pratite informacije koje objavljuje The Foreign & Commonwealth Office, bez obzira na državu vaše rezidentnosti. Neovisno o COVID-19, zemlje mogu imati pravila ili ograničenja bilo koje druge vrste i gdje ta pravila ili ograničenja mogu utjecati na vaše putovanje. Vaša je obveza informirati se o pravilima ili ograničenjima koja mogu utjecati na vaše putovanje u destinaciju.

Prije unosa podataka putem obrasca u nastavku, ukoliko niste, u obvezi ste ispuniti obrazac "Mogu li i ja ugovoriti ovu policu?" i biti u mogućnosti dokazati kako ste dobili našu pisanu potvrdu o tome jeste li u mogućnosti ugovoriti ovo osiguranje.

U ovom trenutku nismo u mogućnosti ponuditi policu putnog osiguranja za putovanja s polascima iza 30.6.2021.

— Obrazac —

Unosom podataka u obrascu u nastavku i slanjem unesenih podataka, Foscrot Travel će vam dostaviti obvezujući račun. Ukoliko želite osigurati veći broj putnika, molimo vas da za svakog putnika pojedinačno ponovno ispunite ovaj obrazac. Policu putnog osiguranja za vrijeme trajanja posebnih okolnosti ugovaramo isključivo na ime svakog putnika pojedinačno. Pripazite na ispravnost unesene e-mail adrese. Polja označena s * su obvezna.


Prihvaćanjem Izjave o općim pravilima te unosom podataka u obrascu u nastavku i slanjem unesenih podataka, potvrđujete:

 • da podatke unosite i šaljete u svoje ime ili u ime drugog putnika koji vam je dao dozvolu da u njegovo ime unesete i pošaljete njegove osobne podatke,
 • da ste upoznati, razumijete i prihvaćate našu politiku zaštite osobnih podataka,
 • da prihvaćate da prikupimo, obradimo i na siguran način vaše prikupljene osobne podatke proslijedimo našem partnerskom osiguravajućem društvu, uključujući zdravstvene informacije,
 • da ste upoznati da vaš broj mobitela i adresu elektroničke pošte (e-mail) dobivenu putem obrasca u nastavku nećemo koristiti u marketinške svrhe, 
 • da ste upoznati da ipak možete primiti naš marketinški sadržaj ako ste u ranijem poslovnom odnosu s nama, za isti broj mobitela ili adresu elektroničke pošte (e-mail) bili upitani i dali privolu u te svrhe,
 • da ste upoznati da ćemo prilikom prosljeđivanjem vašeg broja mobitela i adrese elektroničke pošte (e-maila) od osiguravajuće kuće zatražiti zabranu korištenja tih podataka u marketinške svrhe,
 • da prihvaćate da se u potpunosti odričemo bilo koje odgovornosti ukoliko ipak iz nekog razloga primite marketinški sadržaj osiguravajućeg društva, bilo koje vrste i bilo kojim putem, uključujući putem pošte,
 • da ste rezident (osoba sa stalnim prebivalištem) UK (Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske) ili EEA (države članice EU ili države članice EFTA-e odnosno Islanda, Lihtenštajna i Norveške),
 • da u zemlji stalnog prebivališta imate ugovorenoga liječnika opće prakse i da ste, bez obzira na okolnosti, u najmanjoj mjeri osigurani javnim zdravstvenim osiguranjem,
 • da ste upoznati kako ćete primiti obvezujući račun za putno osiguranje koje obuhvaća i događaje povezane s COVID-19,
 • da ste upoznati, razumijete i svjesni rizika od djelomičnog ili potpunog gubitka prava sadržanih u polici putnog osiguranja ukoliko ste ju ugovorili na osnovu pogrešnih informacija pruženih putem obrasca u nastavku i/ili iznošenjem neistine u rubrici "tvrdnje" (tvrdnje od 1-8).


Surađujemo s jednom od najvećih britanskih osiguravajućih kuća. Autorizirana je i regulirana od strane Financial Conduct Authority. Foscrot Travel osiguran je i u okviru D&O odgovornosti te od posljedica nastupa proboja podataka odnosno nastupa cyber-kriminala nad osobnim podacima korisnika koje prikupljamo putem ovog obrasca i pohranjujemo u svojim bazama podataka.