— Ugovor o putovanju —

Predmet ovog Ugovora je uređenje međusobnih odnosa između FOSCROT TRAVELA i Vas kao putnika.

Predmet ovog Ugovora o putovanju (u daljnjem tekstu: Ugovor) je uređenje međusobnih odnosa organizatora putovanja - agencije FOSCROT TRAVEL LTD., 214 Union Street, Aberdeen, AB10 1TL, Škotska, Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske (u daljnjem tekstu FOSCROT TRAVEL LTD.) i PUTNIKA, odnosno ugovaratelja putovanja u slučaju kad ugovaratelj putovanja sklapa ovaj Ugovor u korist treće osobe kao putnika (u daljnjem tekstu PUTNIK). Ovaj Ugovor sadrži i Opće uvjete i upute za turističke aranžmane. Cijeli tekst Ugovora te Općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane nalazi se u  dokumentu u nastavku.

Ugovor je u ime FOSCROT TRAVELA potpisan od strane glavnog direktora agencije i taj je potpis sastavni dio teksta Ugovora o putovanju te Općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane. PUTNIK svoj potpis na ovaj Ugovor dostavlja ispunjavanjem obrasca u nastavku te označavajući ikonu "Suglasan/suglasna sam s odredbama sadržanim u Ugovoru o putovanju te Općim uvjetima i uputama za turističke aranžmane". U slučaju potrebe za pojašnjenjem odredbi iz Ugovora o putovanju te Općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane, molimo vas da nas kontaktirate putem adrese elektroničke pošte foscrot.travel.ltd@gmail.com

— Prihvaćanje Ugovora o putovanju —

Ispunjavanjem ovog obrasca prihvaćate Ugovor o putovanju te Opće uvjete i upute za turističke aranžmane. Ukoliko u ponudi aranžmana koju ste primili nije drugačije navedeno, potrebno je po potpisivanju ovoga Ugovora uplatiti 100% iznosa cijene aranžmana, a najmanje 21 dan prije datuma putovanja ostatak od iznosa cijene aranžmana. Molimo vas da u obrazac u nastavku unesete podatke istovjetne podacima iz putovnice.

Napominjemo kako unos pogrešnih osobnih podataka dovodi do izdavanja pogrešno naslovljenih avionskih karata, pogrešno naslovljenih rezervacija hotelskog i drugog smještaja te pogrešno naslovljenih ulaznica. U slučaju da turistička agencija Foscrot Travel radi primljenih pogrešnih podataka izda pogrešno naslovljene avionske karte, pogrešno naslovljene rezervacije hotelskog i drugog smještaja te pogrešno naslovljene ulaznice, trošak u svezi promjene podataka i izdavanja ispravno naslovljenih avionskih karata, hotelskog i ostalog smještaja te ulaznica snose isključivo putnici u cijelom iznosu.

Važna napomena: Za putnike koji dostave scan svoje pravovaljane putne isprave Agenciji putem elektroničke pošte i uplate minimalan ili puni iznos kotizacije, a pritom ne ispune ovaj obrazac, smatrat će se da su potpisali Ugovor o putovanju i prihvatili opće uvjete i upute za turističke aranžmane.


Tijekom organizacije putovanja slijedimo sve vaše želje i potrebe, stavljajući poseban naglasak na vrijeme putovanja, budžet, sigurnost, udobnost, vaše prehrambene i ostale navike. U organizaciji svih naših putovanja ne vodimo se politikom prikazivanja cijene aranžmana sa skrivenim troškovima, kao niti politikom organizacije niskobudžetnih aranžmana.

Sve aranžmane organiziramo u manjim avanturističkim grupama kako bi iskustvo svakog putnika bilo što intenzivnije. Naša je agencija prvenstveno specijalizirana za individualna i personalizirana putovanja te ćete svoje jedinstveno iskustvo u suradnji s nama, bez obzira gdje i koliko putovali, doživjeti uz pratnju vlastitog organizatora putovanja i iskusnog vodiča.

U svim rutama u organizaciji naše tvrtke strogo je zabranjeno prikupljanje kamenja, branje biljaka te lov i krivolov. Zabranjena je i kupovina suvenira, predmeta i namještaja na bazi zaštićenih biljaka i životinja, a u skladu s relevantnim zakonskim propisima. Svaka nezakonita radnja bit će prijavljena nadležnim institucijama bez odgađanja.

Tekst je zaštićeno autorsko djelo tvrtke FOSCROT LTD. Fotografije su zaštićene autorskim pravom i vlasništvo su tvrtke FOSCROT TRAVEL LTD. Struktura ponude i koncept turističke ponude zaštićeno je intelektualno vlasništvo te je strogo zabranjeno daljnje komercijalno korištenje i distribucija bez odobrenja tvrtke FOSCROT TRAVEL LTD.

Jeste li spremni za avanturu?