— THIS JOURNEY IS CO2 NEUTRAL —

Turistička agencija Foscrot Travel od 14.05.2018. godine posluje primjenom sustava za izračun ostvarenih emisija CO2 i njihovu kompenzaciju, a kojeg je integrirala u interni sustav prodaje avionskih karata (kada kupci putem agencije nabavljaju samo avionske karte), smještaja (kada kupci putem agencije rezerviraju samo smještaj) i turističkih aranžmana.

Foscrot Travel se za izračun emisija CO2 za avionski prijevoz (kada kupci putem agencije nabavljaju samo avionske karte) koristi metodologijom CARBON FOOTPRINT. Za izračun emisija CO2 za smještaj (kada kupci putem agencije rezerviraju samo smještaj) te za turističke aranžmane, Foscrot Travel se koristi metodologijom NATURAL CAPITAL PARTNERS.

Uplatom naknade za kompenzaciju emisija CO2 kupci Foscrot Travela podržavaju certificirane globalne programe smanjenja emisija CO2. Mnogi od tih projekata nalaze se u zemljama u razvoju, gdje također pružaju dodatnu socijalnu korist. Foscrot Travel naknadu za kompenzaciju emisija CO2 obračunava po sljedećoj metodologiji: ostvarene emisije CO2 (u tonama) × cijena za kompenzaciju emisija CO2 (po toni) × faktor 1,25 za izdavanje certifikata. Cijena za kompenzaciju emisija CO2 ovisi o vlastito odabranom projektu kompenzacija emisija CO2 iz portfelja općih projekata CARBON FOOTPRINT ili specifičnih projekata THE GOLD STANDARD FOUNDATION.

Prilikom uplate naknade za kompenzaciju emisija CO2, Foscrot Travel izdaje certifikat naslovljen na ime agencije i popratno pismo. Certifikat o kompenziranim emisijama CO2 za kupljeni avionski prijevoz (kada kupci putem agencije nabavljaju samo avionske karte), rezervirani smještaj (kada kupci putem agencije rezerviraju samo smještaj) ili kupljeni turistički aranžman izdaje se na dan kupnje avionske karte, smještaja ili turističkog aranžmana ili najkasnije jedan kalendarski dan prije planiranog datuma putovanja.

Kompenzacija emisija CO2 za kupljene avionske karte putem Foscrot Travela odnosi se na kompenzaciju emisija CO2 svih realiziranih avionskih letova (uključujući stopovere), za rezervirani smještaj putem Foscrot Travela na kompenzaciju emisija CO2 svih realiziranih noćenja (hotelskih smještaja), dok se kompenzacija emisija CO2 za kupljene turističke aranžmane putem Foscrot Travela odnosi na kompenzaciju emisija CO2 svih realiziranih avionskih letova (uključujući stopover), svih realiziranih noćenja (hotelskih smještaja), svih realiziranih transporta (motocikala, osobnih/iznajmljenih vozila, taksija, autobusa, vlakova itd.) te otpada (općeg, plastičnog, papirnatog, kartonskog, drvnog i organskog). Ostvarene emisije CO2 za utrošeno gorivo i električnu energiju integrirane su u metodologiju izračuna emisija CO2 za noćenja (hotelski smještaj) te svih realiziranih transporta.

Kao primjer informativnog izračuna emisija CO2 za turističke aranžmane uzeli smo 2 putnika i 1 vodiča u okviru našeg 14-dnevnog putovanja u Ujedinjenu Republiku Tanzaniju po programu 7-dnevnog boravka u sjevernom safari krugu i 7-dnevnog boravka na otoku Unguji u Zanzibarskom otočju. Spomenuta tri putnika bi za avionski prijevoz na relaciji Zagreb-Doha-Kilimanjaro, Arusha-Zanzibar i Zanzibar-Salalah-Doha-Zagreb te za prijeđenih 1000 km cestovne udaljenosti dizel vozilom, potom prijeđenih 500 km cestovne udaljenosti benzinskim vozilom, jednim noćenjem u Katru i 13 noćenja u Tanzaniji te nastalim općim otpadom od 150 kg, plastičnim otpadom od 150 kg, papirnatim, kartonskim i drvnim otpadom od 150 kg te organskim otpadom od 150 kg, metodologijom NATURAL CAPITAL PARTNERS, generirala ukupno 13,629 tona CO2e. Iako bi količina nastaloga otpada po svim kategorijama u bitnome bila manja, Foscrot Travel se odlučio na razinu izračuna po modelu 25 kg otpada po putniku po svakoj kategoriji na osnovu 7-dnevnog programa (0,033 tone CO2e po putniku) odnosno po modelu 50 kg otpada po putniku po svakoj kategoriji na osnovu 14-dnevnog programa (0,067 tona CO2e po putniku). Najveći udio u ostvarenim emisijama imao bi avionski prijevoz (ukupno za sva tri putnika 6,522 tone CO2e), potom hotelski smještaj (ukupno za sva tri putnika 6,498 tona CO2e), cestovni prijevoz dizelskim i benzinskim vozilima (ukupno za sva tri putnika 0,409 tona CO2e) te naposljetku otpad (ukupno za sva tri putnika 0,2 tone CO2e). Odabirom projekta iz portfelja CARBON FOOTPRINT i primjenom metodologije izračuna naknade za kompenzaciju emisija CO2, ukupni trošak kompenzacije emisija iznosio bi 890,92 HRK (cca. 106 GBP) odnosno 445,46 HRK (cca. 54 GBP) po putniku.

Dodajmo ovome kako za svaku kompenziranu tonu emisija CO2 (t CO2e) iz programa THIS JOURNEY IS CO2 NEUTRAL® ostvarujete po 1 bod u našem programu vjernosti.

Jeste li spremni za avanturu?