— Smještaj —

Booking.com

*Za svaku rezervaciju smještaja putem naše Booking.com partnerske tražilice ostvarujete broj bodova ekvivalentan iznosu od 1,25% od ukupnog iznosa vaše rezervacije preračunatog u GBP (britanska funta). Svoju rezervaciju možete ostvariti u bilo kojoj valuti. Protuvrijednost svakog prikupljenog boda u programu vjernosti za Booking.com rezervacije iznosi 1,00 GBP (britanska funta). Foscrot Travel će korisnicima u roku od 60 dana od dana realizacije svake rezervacije izvršiti unovčenje bodova i to isplatom novčanog iznosa na IBAN korisnika u valuti njegove zemlje prebivališta. Da bi ostvarili pravo na isplatu, korisnici su dužni za svaku pojedinačnu rezervaciju ispuniti tražene podatke u obrascu u nastavku. Bodovi prikupljeni u programu vjernosti za Booking.com rezervacije ne mogu se pripisati bodovima ostvarenim kroz naš redovni program vjernosti niti međusobno kombinirati.

Napominjemo kako će korisnici ostvariti pravo iz programa vjernosti isključivo ako su rezervaciju smještaja izvršili putem tražilice dostupne na našoj internetskoj stranici te ako su dostavljeno ime i prezime te broj Booking.com rezervacije u obrascu niže istovjetni s podacima u evidenciji ostvarenih rezervacija putem naše Booking.com partnerske tražilice.

— Online obrazac —

Ispunjavanjem podataka u obrascu prihvaćate opće uvjete iz programa vjernosti za Booking.com rezervacije putem Foscrot Travel internetske stranice navedene na ovoj stranici.

*Foscrot Travel sudjeluje isključivo kao internetski partner za rezervacije putem Booking.com. Za sve informacije o rezervacijama, smještaju i svim drugim povezanim informacijama prije i nakon rezervacija molimo vas da se izravno obratite Booking.com.