— Politika zaštite osobnih podataka —

sukladno obvezi iz Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (General Data Protection Regulation - GDPR)

Kada upotrebljavate usluge turističke agencije Foscrot Travel, povjeravate nam svoje podatke. Zato imamo odgovornost jasno naznačiti koje podatke prikupljamo i kako ih upotrebljavamo da bismo svoje usluge učinili korisnijima za vas.

Kada upotrebljavate našu internetsku stranicu, prikupljamo podatke za funkcioniranje tih usluga. To mogu biti: stvari koje tražite, vaša lokacija, podaci o uređaju, IP adresa i podaci kolačića.

Ako ste prijavljeni svojim računom na našu internetsku stranicu, spremamo i štitimo ono što napravite pomoću naših usluga. To mogu biti: e-poruke koje pošaljete i primite, kontakti koje dodate, događaji, fotografije i videozapisi te dokumenti, tablice i prezentacije koje prenesete.

Kada ispunjavate rezervacijske obrasce, obrasce Ugovora o putovanju ili druge obrasce putem naše internetske stranice, čuvamo sve informacije koje nam pružite. To može biti sljedeće: ime i prezime, naziv pravne osobe, e-adresa, zaporka, broj telefona, broj mobitela, adresa, kućni broj i dodatak, mjesto, zemlja, državljanstvo, datum rođenja, broj osobne iskaznice, broj putovnice, datum izdavanja osobne iskaznice, datum izdavanja putovnice, datum isteka valjanosti osobne iskaznice, datum isteka valjanosti putovnice, naziv ovlaštenog tijela koje je izdalo osobnu iskaznicu, naziv ovlaštenog tijela koje je izdalo putovnicu, osobni identifikacijski broj, jedinstveni matični broj građana i porezni broj.

Podatke upotrebljavamo kako bismo svoje usluge učinili što korisnijima, no vi odlučujete koje ćemo vrste podataka pohranjivati. Sve podatke koje prikupljamo putem naše internetske stranice pohranjujemo u zaštićenu bazu podataka te u zaštićenu bazu podataka naše poslovne e-adrese foscrot.travel.ltd@gmail.com. Kada ste sklopili Ugovor o putovanju, vaše podatke (ime i prezime, naziv pravne osobe, e-adresu, broj telefona, broj mobitela, adresu, kućni broj i dodatak, mjesto, zemlju i porezni broj) pohranjujemo u Registar izdanih (izlaznih) računa. Kada ste sklopili Ugovor o putovanju, vaše podatke (ime i prezime, e-adresu, adresu, kućni broj i dodatak, mjesto i zemlju te popis destinacija koje se posjetili u našoj organizaciji) pohranjujemo u Registar putnika gdje vodimo evidenciju o ostvarenim bodovima u okviru našeg Programa vjernosti.

Podacima pohranjenim u bazu podataka, u bazu podataka naše poslovne e-adrese, u Registar izdanih (izlaznih) računa i u Registar putnika može pristupiti samo jedna ovlaštena osoba naše agencije. Baza podataka, radi dodatne sigurnosti, nalazi se na posve drukčijem URL-u (Uniform Resource Locator) u odnosu na samu internetsku stranicu. Baza podataka naše poslovne e-adrese dodatno je zaštićena kroz standarde zaštite koje pruža Google (privacy.google.com/index.html). Pristup bazi podataka i bazi podataka naše poslovne e-adrese dodatno je zaštićen HTTPS enkripcijom te povećanjem jačine sigurnosne lozinke za pristup. Pristup Registru izdanih (izlaznih) računa i Registru putnika dodatno je zaštićen povećanjem jačine sigurnosne lozinke za pristup.

Podatke koje prikupljamo i pohranjujemo koristimo isključivo za kreiranje ponuda, kreiranje potvrda o putovanju (rezervacijskih potvrda), kreiranje računa i vođenja Registra izdanih (izlaznih) računa, vođenja Registra putnika te slanja promotivnih poruka putem e-adrese. Pohrana primljenih podataka putem baze podataka te baze podataka naše poslovne e-adrese foscrot.travel.ltd@gmail.com vrši se uz pristanak korisnika odnosno kada su korisnici prilikom ispunjavanja rezervacijskih obrazaca, obrazaca Ugovora o putovanju ili drugih obrazaca putem naše internetske stranice potvrdno označili "Suglasan sam s pohranom unesenih podataka sukladno uvjetima zaštite osobnih podataka".

Ukoliko ne dobijemo pristanak korisnika za pohranu primljenih podataka, podatke ćemo iz baze podataka i baze naše poslovne e-adrese obraditi za potrebe kreiranja ponuda te ih po izdanoj ponudi trajno izbrisati. Nadalje, ukoliko ne dobijemo pristanak korisnika za pohranu primljenih podataka, podatke ćemo iz baze podataka i baze naše poslovne e-adrese za potrebe kreiranja potvrda o putovanju (rezervacijskih potvrda) i izdavanja računa trajno izbrisati po isteku Ugovora o putovanju. Podatke pohranjene u Registru izdanih (izlaznih) računa čuvat ćemo u vremenskom periodu koji nalažu zakonski propisi i pozitivne računovodstvene prakse Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Prilikom ispunjavanja obrazaca Ugovora o putovanju korisnike ćemo, kako bismo razdvojili pristanak korisnika za pohranu primljenih podataka u bazi podataka i bazi naše poslovne e-adrese od pristanka za pohranu primljenih podataka u Registar putnika, dodatno zatražiti pristanak za pohranu primljenih podataka u Registru putnika odnosno kada su korisnici prilikom ispunjavanja obrazaca Ugovora o putovanju putem naše internetske stranice potvrdno označili "Suglasan sam s članstvom u Programu vjernosti te pohranom primljenih podataka u tom smislu, a sukladno uvjetima zaštite osobnih podataka" smatrati će se da su postali članovima našeg Programa vjernosti te da su dali pristanak za pohranu primljenih podataka u Registru putnika (ime i prezime, e-adresa, adresa, kućni broj i dodatak, mjesto i zemlja te popis destinacija koje su posjetili u našoj organizaciji).

Ukoliko ne dobijemo pristanak za pohranu primljenih podataka u Registru putnika, korisnici neće postati članovima našeg Programa vjernosti te tako neće ostvariti pravo na evidenciju ostvarenih bodova sukladno općim uvjetima našeg Programa vjernosti.

Slanje promotivnih poruka putem e-adrese vrši se uz pristanak korisnika odnosno kada je korisnik prilikom ispunjavanja rezervacijskih obrazaca, obrazaca Ugovora o putovanju ili drugih obrazaca putem naše internetske stranice potvrdno označio "Želim primati promotivne poruke putem e-adrese".

Ukoliko ne dobijemo pristanak za slanje promotivnih poruka putem e-adresa, korisnicima nećemo slati promotivne poruke. Postojeći primatelji promotivnih poruka mogu zatražiti uklanjanje njihove e-adrese putem sljedeće poveznice (obrazac 1) ili putem vanjskog sustava kojeg koristimo za potrebe slanja promotivnih poruka prilikom svake iduće primljene promotivne poruke, a sukladno uputama sadržanim u primljenoj promotivnoj poruci.

Podatke koje prikupljamo iz Ugovora o putovanju, a kada je to potrebno, prosljeđujemo veleposlanstvima i migracijskim uredima, aviokompanijama, hotelima, agencijama za organizaciju dnevnih aktivnosti tijekom putovanja te drugim javnim (internetskim) servisima za izdavanje viza, rezervaciju avionskih karata, rezervaciju smještaja ili rezervaciju dnevnih aktivnosti tijekom putovanja. To može biti sljedeće: ime i prezime, adresa, kućni broj i dodatak, mjesto, zemlja, državljanstvo, datum rođenja, broj osobne iskaznice, broj putovnice, datum izdavanja osobne iskaznice, datum izdavanja putovnice, datum isteka valjanosti osobne iskaznice, datum isteka valjanosti putovnice, naziv ovlaštenog tijela koje je izdalo osobnu iskaznicu, naziv ovlaštenog tijela koje je izdalo putovnicu te osobni identifikacijski broj, jedinstveni matični broj građana i porezni broj.

Svim korisnicima naših usluga omogućavamo da im na njihov zahtjev ustupimo uvid u podatke koji su o njima prikupljeni, pohranjeni i/ili proslijeđeni. Uvid u prikupljene, pohranjene i proslijeđene podatke korisnici mogu zatražiti ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici (obrazac 2). Svim korisnicima naših usluga omogućavamo da na njihov zahtjev djelomično ili u potpunosti uklonimo podatke koji su o njima pohranjeni. Zahtjev za djelomično ili potpuno uklanjanje pohranjenih podataka, korisnici mogu zatražiti ispunjavanjem obrasca na sljedećoj poveznici (obrazac 3). Svim korisnicima naših usluga omogućavamo prigovor na podatke koji su o njima pohranjeni odnosno svi korisnici naših usluga u mogućnosti su zatražiti izmjene i/ili dopune svih podataka koji su o njima pohranjeni. Zahtjev za izmjenu i/ili dopunu podataka korisnici mogu dostaviti putem naše poslovne e-adrese foscrot.travel.ltd@gmail.com.

Ako vaši podaci nisu sigurni, nisu ni privatni. Zato su naše internetske stranice zaštićene jednim od najnaprednijih sigurnosnih infrastruktura na svijetu. Enkripcija donosi višu razinu sigurnosti i privatnosti u naše usluge. Kada primjerice ispunjavate rezervacijske obrasce, obrasce Ugovora o putovanju ili druge obrasce putem naše internetske stranice, podaci koje generirate prenose se između vašeg uređaja, naših usluga i podatkovnih centara. Te podatke štitimo u više sigurnosnih slojeva, uključujući vodeću tehnologiju enkripcije kao što je HTTPS. Povezivanje s našim uslugama putem HTTPS enkripcije štiti vas od znatiželjnika i zlonamjernih hakera kako biste stigli upravo na onaj sadržaj i ono mjesto koje želite. Neprekidno nadziremo svoje usluge i infrastrukturu kako bismo ih zaštitili od prijetnji kao što su zlonamjerni sadržaj, zlonamjerni softver, virusi i drugi oblici zlonamjernog koda. Nikada ne dajemo pristup "na mala vrata" vašim podacima ili svojim poslužiteljima na kojima su pohranjeni vaši podaci. To znači da nijedno državno tijelo, bilo koje zemlje, nema izravan pristup podacima naših korisnika.

U slučaju da dođe do proboja podataka, poduzet ćemo sve raspoložive mjere kako smo bismo umanjili posljedice proboja, a nadležne institucije i svi pogođeni korisnici čiji su podaci ugroženi o tome će biti obaviješteni bez odgađanja u slučajevima kada postoji vjerojatnost da će takav proboj podataka prouzročiti visok rizik za njihova prava i slobode. U sve sustave u koje pohranjujemo podatke korisnika integrirali smo sustav za sprječavanje zlonamjernog pristupa i to primjenom metode trostruke autentifikacije za pristup sustavima sa sumnjivih lokacija i uređaja. Za sve naše sustave u koje pohranjujemo podatke korisnika nismo i nećemo odobriti automatsko spremanje (pamćenje) sigurnosne lozinke. U slučaju proboja podataka putem Interneta ili bilo kojih naših uređaja s kojih pristupamo sustavima na kojima pohranjujemo podatke korisnika ili bilo kojih drugih uređaja, pokrenut ćemo proceduru izmjene pristupnih lozinki i odjave sa svih, u tom trenutku, aktivnih sustava.

U Edinburghu, 15.05.2018. godine

OBRAZAC 1

Zahtjev za trajno uklanjanje e-adrese korisnika s liste primatelja promotivnih poruka turističke agencije Foscrot Travel

Ispunjavanjem ovog obrasca trajno ćemo ukloniti vašu e-adresu s liste primatelja promotivnih poruka. Napominjemo kako ovaj zahtjev nije potrebno podnositi ukoliko ste se već prethodno odjavili s liste primatelja promotivnih poruka putem vanjskog sustava kojeg koristimo za potrebe slanja promotivnih poruka.

OBRAZAC 2

Zahtjev za uvid o prikupljenim, pohranjenim i proslijeđenim podacima korisnika u bazi podataka, u bazi podataka poslovne e-adrese, u Registru izdanih (izlaznih) računa i/ili u Registru putnika turističke agencije Foscrot Travel

Po ispunjavanju ovog obrasca, na vašu e-adresu u roku od 72 sata dostavit ćemo vam informacije o vašim prikupljenim, pohranjenim i proslijeđenim podacima, a koje imamo evidentirane u našoj bazi podataka, u našoj bazi podataka poslovne e-adrese, u našem Registru izdanih (izlaznih) računa i/ili u našem Registru putnika.

OBRAZAC 3

Zahtjev za djelomično ili potpuno uklanjanje pohranjenih podataka korisnika u bazi podataka, u bazi podataka poslovne e-adrese i/ili u Registru putnika turističke agencije Foscrot Travel

Po ispunjavanju ovog obrasca, na vašu e-adresu u roku od 72 sata dostavit ćemo vam obavijest o djelomičnom ili potpunom uklanjanju pohranjenih podataka u našoj bazi podataka, u našoj bazi podataka poslovne e-adrese i/ili u našem Registru putnika. Ukoliko ste član našeg Programa vjernosti napominjemo kako ćete zahtijevanjem djelomičnog uklanjanja podatka iz Registra putnika (ime i prezime, e-adresa, adresa, kućni broj i dodatak, mjesto i/ili zemlja) ili zahtijevanjem potpunog uklanjanja podataka iz Registra putnika, biti izbrisani iz Registra putnika, uključujući sve do tada ostvarene bodove, te više nećete polagati pravo na pogodnosti sukladno općim uvjetima našeg Programa vjernosti. Po izvršenom brisanju iz Registra putnika, korisnici mogu ponovno zatražiti članstvo u Programu vjernosti, međutim ranije izbrisane bodove neće biti moguće reaktivirati odnosno ponovno upisati.