Velika rođendanska akcija na sve aranžmane Foscrot Travela

2019-07-07

Povodom rođendana Foscrot Travela ugovorite bilo koji aranžman do 15.7.2019. i po jednom prijavljenom putniku za bilo koju destinaciju u našoj ponudi ostvarite besplatno putovanje za svojeg suputnika. Tako ugovoreno putovanje može biti realizirano od 01.03.2020. do 31.12.2020. Promotivna akcija ne može se primijeniti na već ugovorene aranžmane. Ova promotivna ponuda može se primijeniti na maksimalno 24 putnika ukupno, bez obzira na ukupan broj putnika prijavljenih po pojedinoj destinaciji iz ponude agencije. Tijekom promotivnog perioda primijenjuju se naše redovne cijene aranžmana.


Prilikom rezervacije putovanja, molimo vas da u obrascu za rezervacije pod rubrikom "Poruka" navedete kôd PUTUJEM2020.