Provodimo novo istraživanje: Sudjeluj i osvoji put u Škotsku

2018-04-20

Savez za energetiku Hrvatske u suradnji s portalom croenergo.eu i turističkom agencijom Foscrot Travel provodi nacionalno, neovisno i anonimno istraživanje javnog mijenja o opskrbljivačima električne energije u kategoriji kućanstvo.

Cilj ankete je dobiti uvid u mišljenje građana o nekoliko važnih pitanja o opskrbljivačima električne energije, a posebno s aspekta kvalitete pružene usluge. Rezultati ankete koristit će za objavu objedinjene javne statističke analize o opskrbljivačima električne energije.

Odgovori ispitanika u potpunosti su anonimni. Anketa sadrži 20 obveznih pitanja na temu istraživanja, 8 obveznih demografskih pitanja i 3 neobvezna pitanja. Odgovaranjem na 3 neobvezna pitajnja automatski sudjelujete u nasumičnom izboru dobitnika naše nagrade koja se sastoji od 5-dnevnog putovanja u Škotsku za jednu osobu s polaskom 6.7.2018. godine sa svim uključenim troškovima (povratna avionska karta, hotelski smještaj, hrana i izleti). Putovanje se realizira u suradnji s turističkom agencijom Foscrot Travel.

U nagradnoj igri mogu sudjelovati isključivo punoljetni državljani Republike Hrvatske. Smatrat će se da su u nagradnoj igri sudjelovali oni ispitanici koji su odgovorili na sva 3 neobvezna pitanja. Ukoliko isti ispitanik ovu anketu ispuni 2 ili više puta, njegovi će odgovori biti izbrisani te će biti diskvalificiran iz spomenute nagradne igre. Spomenutu nagradu dobitnik neće moći zamijeniti s novčanom nagradom, neće ju moći prenijeti na drugu osobu te ju može iskoristiti samo na spomenuti datum polaska. Dobitnik će biti odabran nasumičnim izborom njegove adrese elektroničke pošte u javnom izvlačenju koje će se održati 6.6.2018. putem Facebook kanala portala croenergo.eu. Napominjemo kako se prikupljene adrese elektroničke pošte ispitanika u ovoj anketi neće koristiti za marketinške svrhe te se neće prosljeđivati trećim osobama.

Anketi više nije moguće pristupiti jer je istraživanje 11.05.2018. godine u 23.59h završeno.