Primjena Odluke o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pružanju usluga u turizmu za putnike državljane Republike Hrvatske

2020-06-22

U skladu s Odlukom o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pružanju usluga u turizmu, NN 42/2020, (887), od 7.4.2020., obavještavamo sve putnike, državljane Republike Hrvatske, kako, citiramo, "za neizvršene ugovore o putovanju u paket-aranžmanu koji su se trebali izvršiti nakon 1. ožujka 2020., putnik ima pravo na raskid ugovora o putovanju u paket-aranžmanu po isteku 180 dana od dana prestanka posebnih okolnosti, a organizatori putovanja za iste putnicima izdaju vaučer.

"Ako se putnik odluči za povrat sredstava, organizator mora izvršiti povrat uplaćenih sredstava u roku od 14 dana po isteku 180 dana od prestanka posebnih okolnosti."

U skladu s citiranim, na dan 8.4.2020. prestaju vrijediti odredbe iz Ugovora o putovanju i Općih uvjeta i uputa za turističke aranžmane za državljane Republike Hrvatske te se, do dana opoziva, primjenjuju odredbe iz spomenute Odluke.