Novo u ponudi Foscrot Travela: Polica putnog osiguranja od rizika povezanih s COVID-19

2020-07-21

Foscrot Travel proširio je ponudu putnih osiguranja i od danas nudi i policu putnog osiguranja s punim medicinskim i pokrićem od otkaza ili prekida putovanja iz razloga povezanih s COVID-19. Polica putnog osiguranja obuhvaća i uobičajena pokrića povezana s bilo kojim drugim događajem u skladu s općim uvjetima.

Osiguranje je dostupno za sve putnike sa stalnim prebivalištem na području UK, država članica EU i EFTA (EEA). Za ugovaranje ovog putnog osiguranja niste u obvezi ugovoriti bilo koju drugu uslugu turističke agencije, tour-operatora ili vodiča u ponudi Foscrot Travela. Putnici, dakle, našim posredstvom mogu ugovoriti ovaj tip osiguranja za putovanja koja su već ugovorili s drugim agencijama ili su ih organizirali samostalno, ali i putem obrasca u nastavku dobiti informaciju o mogućnostima za putovanja koja tek planiraju.

Prvi i najvažniji uvjet za ugovaranje ove police osiguranja jest da su zemlje i teritoriji na koje putujete izuzeti s liste zemalja za koje The Foreign & Commonwealth Office (FCO) savjetuje "protiv putovanja osim nužnih". U svim drugim slučajevima dostupne su naše redovne police putnog osiguranja i koje, dakle, ne uključuju osiguranje od rizika povezanih s COVID-19.

U prijevodu, putnik i dalje može putovati u zemlje i teritorije za koje FCO savjetuje "protiv putovanja osim nužnih", no ne može biti osiguran od rizika povezanih s COVID-19. U tom slučaju putnik može ugovoriti redovnu policu putnog osiguranja i pod uvjetom da se zemlje i teritoriji ne nalaze na listi za koje FCO savjetuje "protiv putovanja osim nužnih" iz bilo kojeg drugog razloga poput ostalih vrsta epidemija ili pandemija, elementarnih nepogoda, ratova, terorističkih prijetnji i sl. Tražilica je dostupna na ovoj poveznici i pruža informacije o 225 zemalja i teritorija.

Iako polica putnog osiguranja od rizika povezanih s COVID-19 obuhvaća i uobičajena pokrića povezana s bilo kojim drugim događajem, putnicima koji ne mogu biti osigurani od rizika povezanih s COVID-19 savjetujemo ugovaranje redovnih polica osiguranja iz razloga nižih troškova takvih osiguranja i iz razloga što eventualnim naknadnim uvrštenjem zemlje u FCO listu "dozvoljenih" i dalje nećete moći ostvariti pravo na osiguranje od rizika povezanih s COVID-19.

Ipak, u slučaju da ste ugovorili redovnu policu putnog osiguranja i u međuvremenu dođe do uvrštenja zemlje u FCO listu "dozvoljenih", a prije početka putovanja, možete ugovoriti novu policu putnog osiguranja od rizika povezanih s COVID-19.

Iako su savjeti FCO usmjereni putnicima iz UK, primjenjujemo ih i na sve ostale putnike sa stalnim prebivalištem na području država članica EU i EFTA (EEA) jer su, kao i putnicima iz UK, postavljeni kao uvjet osiguranja.

Primjeri iz prakse

1. primjer iz prakse Foscrot Travela: hrvatski državljanin ugovorio je početkom 2020. godine putovanje u Tanzaniju i policu putnog osiguranja. Postojeća polica putnog osiguranja mu je i dalje važeća, ali ne obuhvaća rizike povezane s COVID-19. S obzirom da se Tanzanija (na dan objave ove obavijesti) ne nalazi na ranije spomenutoj listi izuzetih zemalja, putnik ne može ugovoriti policu od rizika povezanih s COVID-19. Kada FCO uvrsti Tanzaniju u listu izuzetih zemlja, tada će putnik moći biti osiguran od rizika povezanih s COVID-19 s aspekta FCO liste, ali će i dalje mogućnost Foscrot Travela da ga odmah u tom trenutku osigura biti uvjetovana njegovim zdravstvenim stanjem i ostalim uvjetima osiguravajuće kuće.

U slučajevima kada putnik, hrvatski državljanin, već postojeće ugovoreno putovanje želi pomaknuti ili otkazati iz razloga povezanih s COVID-19 primijenit ćemo odredbe iz Odluke o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o pružanju usluga u turizmu. Istovjetno, za UK i ostale državljane EEA primjenjuju se pravila na snazi svake zemlje pojedinačno.

2. primjer iz prakse Foscrot Travela: hrvatski državljanin želi ugovoriti putovanje u Vijetnam s polaskom u veljači 2021. Putnik može ugovoriti policu putnog osiguranja od rizika povezanih s COVID-19 s aspekta FCO liste jer se Vijetnam (na dan objave ove obavijesti) nalazi na ranije spomenutoj listi izuzetih zemalja, ali će i dalje mogućnost Foscrot Travela da ga osigura odmah u trenutku zaključenja ugovora o putovanju također biti uvjetovana njegovim zdravstvenim stanjem i ostalim uvjetima osiguravajuće kuće.

Koronavirus prije i tijekom putovanja

Polica putnog osiguranja uključuje, osim uobičajenih, i pokriće svih potrebnih medicinskih troškova koji su za vrijeme putovanja nastali kao posljedica oboljenja od virusa Sars-CoV-2 i ako je pritom polica putnog osiguranja ugovorena u skladu s uvjetima, ponajprije aspekta FCO liste.

Polica obuhvaća i pokriće neopozivih* troškova koji su nastali uslijed prekida putovanja radi oboljenja od virusa Sars-CoV-2.

Ako za vrijeme trajanja putovanja zemlju u kojoj boravite FCO isključi s liste "dozvoljenih", vaša prava iz police putnog osiguranja uslijed oboljenja od virusa Sars-CoV-2 ostaju nepromijenjena.

Ako ste preboljeli koronavirus u periodu prije ugovaranja ovog tipa police osiguranja, gdje je to utvrđeno medicinski i bez obzira je li vam je određena samoizolacija ili bolničko liječenje, i dalje možete ugovoriti ovaj tip police osiguranja na način da se izjasnite o trenutnom stanju uključujući sva druga zdravstvena stanja. U tom postupku svaka neistinita tvrdnja može umanjiti ili u cijelosti osporiti vaša prava iz police putnog osiguranja.

Ako ugovorite ovaj tip police osiguranja i neposredno prije početka putovanja imate simptome koronavirusa, prvo slijedite upute svojih nacionalnih centara i zdravstvenih institucija. Ukoliko vam na temelju tih simptoma zdravstveni djelatnik odredi samoizolaciju iz predostrožnosti, kontaktirajte nas. Polica putnog osiguranja obuhvaća i pokriće neopozivih* troškova koji su nastali uslijed otkaza putovanja i iz razloga izrečene vam mjere samoizolacije iz predostrožnosti.

Promjena datuma početka putovanja

Po ugovaranju ovog tipa police osiguranja i u slučaju eventualne naknadne promjene datuma početka putovanja bez obzira na razlog, Foscrot Travel omogućava da zadržite policu putnog osiguranja i izmijenite datum. Novi datum početka putovanja mora biti unutar 13 mjeseci, računajući od prvotnoga datuma početka putovanja. Duljinu trajanja putovanja nije moguće promijeniti. 

Promjenu datuma početka putovanja na polici osiguranja možemo izvršiti samo ako smo o tome obaviješteni prije početka putovanja. Ukoliko vam u tom trenutku nije poznat novi točan datum početka putovanja, datum na polici osiguranja izmijenit ćemo u zajedničkom dogovoru na bilo koji drugi datum i naknadno ponovno na točan datum. Rok od 13 mjeseci i dalje se primjenjuje u odnosu na prvotni datum putovanja.

Refundacija po osnovi troška putnog osiguranja

Za trošak osiguranja, po bilo kojoj osnovi, više ne možete ostvariti pravo na refundaciju. Čak i u slučajevima kad vam je putovanje u okviru turističkih aranžmana, po bilo kojoj osnovi, otkazao organizator.

Ukoliko ste ugovorili redovnu policu putnog osiguranja i u međuvremenu ispunili sve uvjete za ugovaranje police putnog osiguranja od rizika povezanih s COVID-19 za isto putovanje, redovnu policu putnog osiguranja nije moguće proširiti uz nadoplatu. Pri odluci da ugovorite policu putnog osiguranja koja bi obuhvatila i osiguranje od rizika povezanih s COVID-19, i dalje ne možete ostvariti pravo na refundaciju prvotnog troška redovne police osiguranja.


— Mogu li i ja ugovoriti ovu policu? —

Na snazi je niz pravila ili ograničenja koja mogu utjecati na vaše putovanje u destinaciju, a pritom se ona mijenjaju gotovo svakodnevno. Uštedite svoje vrijeme i ispunjavanjem ovog vrlo kratkog upitnika saznajte možete li biti osigurani od rizika povezanih s COVID-19. Pripazite na ispravnost unesene e-mail adrese. Polja označena s * su obvezna. 


*Neopozivi troškovi za svaku pojedinačnu turističku uslugu (npr. zrakoplovne karte, smještaj, ulaznice za znamenitosti, itd.) su oni troškovi koji su prilikom ugovaranja usluge jasno naznačeni, dokazivi i priznati neopozivi troškovi u skladu s uvjetima iz police putnog osiguranja kao troškovi koji vam uslijed otkaza te iste usluge neće biti refundirani.

*Neopozivi troškovi u aranžmanima uključuju prethodno navedene troškove pojedinačnih turističkih usluga i onih troškova turističkih agencija ili tour-operatora koji su prilikom ugovaranja usluge jasno naznačeni, dokazivi i priznati neopozivi troškovi u skladu s uvjetima iz police putnog osiguranja koji vam uslijed otkaza aranžmana neće biti refundirani. Turističke agencije i/ili tour-operatori dužni su za otkazana putovanja postupiti u skladu s pravilima na snazi svake zemlje pojedinačno i u skladu s pravilima sadržanim u međusobnom ugovoru o putovanju s putnicima. Uobičajeno su to prava putnika da promijene termin putovanja (isti program putovanja ili posve drukčiji program putovanja u financijskoj protuvrijednosti prvobitnog putovanja pod uvjetom organizacije putovanja u najvećoj mogućoj mjeri iste razine usluga poput primjerice razreda avionskoga prijevoza, kategorizacije smještaja, itd.) ili da im se u skladu s važećim pravilima izvrši povrat uplaćenoga iznosa za organizaciju aranžmana.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti promijeniti prethodno navedene uvjete ili u potpunosti ukinuti ovaj program.

Surađujemo s jednom od najvećih britanskih osiguravajućih kuća. Autorizirana je i regulirana od strane Financial Conduct Authority. Foscrot Travel osiguran je i u okviru D&O odgovornosti te od posljedica nastupa proboja podataka odnosno nastupa cyber-kriminala nad osobnim podacima korisnika koje prikupljamo putem ovog obrasca i pohranjujemo u svojim bazama podataka.