Foscrot Travel uveo dodatnu zaštitu osobnih podataka korisnika kroz osiguranje od posljedica nastupa cyber-kriminala

2020-07-19

Svoju politiku zaštite osobnih podataka sukladno obvezi iz Uredbe o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka (General Data Protection Regulation - GDPR) objavili smo 15.05.2018.

Osobni podaci svih korisnika, kupaca i putnika Foscrot Travela, a koje smo prikupljali i pohranjivali od 1.7.2016. i koje ćemo i nadalje kroz svoje poslovne aktivnosti prikupljati i pohranjivati putem naših digitalnih obrazaca dostupnih na www.foscrot-travel.com i/ili putem naše adrese elektroničke pošte foscrot.travel.ltd@gmail.com i/ili putem naše službene Facebook stranice www.facebook.com/foscrottravel, od danas su dodatno zaštićeni osiguranjem od posljedica nastupa proboja podataka odnosno nastupa cyber-kriminala.

Osiguranje obuhvaća događaje nezakonitog proboja podataka koje smo pohranili i koje ćemo pohranjivati, bez obzira na to s kojeg smo dijela svijeta od vas primili te podatke i bez obzira na to s kojeg je dijela svijeta nastupio događaj cyber-kriminala. Jurisdikcija, odnosno nadležnost i autoritet suda da tumači i primijeni pravo koje bi proizašlo iz eventualne štete uzrokovane nastupom nezakonitog proboja podataka koje pohranjujemo i koje ćemo pohranjivati, dakle nastupa događaja cyber-kriminala, u smislu osiguranja uključuje cijeli svijet osim jurisdikcije Sjedinjenih Američkih Država i Kanade.

Foscrot Travel podatke prikuplja jedino putem ranije spomenutih kanala i od 1.7.2016. nadalje, nije ustupio ovlaštenje niti jednoj drugoj pravnoj ili fizičkoj osobi da u ime i/ili za račun Foscrot Travela bilo kojim drugim kanalom prikuplja i/ili pohranjuje bilo koju vrstu osobnih podataka i/ili da u ime i/ili za račun Foscrot Travela tako prikupljene i/ili pohranjene osobne podatke koristi za bilo koju namjenu.

U cilju sprječavanja cyber-kriminala, sve dosad poduzete mjere omogućile su cjelovitu i neprekidnu sigurnost vaših osobnih podataka. Uvođenjem osiguranja od posljedica nastupa cyber-kriminala tu smo sigurnost podigli na još višu razinu.