SALVADOR TRAVEL je naš novi generalni partner za Srbiju, Crnu Goru i BiH

2017-04-05

Svi putnici s prostora Republike Srbije, Crne Gore te Bosne i Hercegovine sve aranžmane u ponudi turističke agencije FOSCROT TRAVEL od danas mogu ugovoriti izravno s našim novim generalnim partnerom SALVADOR TRAVEL sa sjedištem u Novom Sadu.

Odlika turističke agencije SALVADOR TRAVEL je u dugogodišnjem iskustvu i putovanjima na daleke i raznolike destinacije. Upravo iz ovih putovanja nastala je želja ljudima oko sebe približiti mogućnosti putovanja koja obogaćuju duh, bude avanturiste u nama, pružaju upoznavanje drugačijih kultura, prirode i svega onoga što nas usmjerava ka istraživanju svijeta oko nas i svijeta u nama. Profesionalnošću u poslu i ljubavlju prema putovanjima, kao i bogatim izborom raznih dalekih i egzotičnih destinacija, cilj je približiti svijet putniku.

Turističku agenciju SALVADOR TRAVEL možete posjetiti u ulici Petra Drapšina 36 u Novom Sadu ili ga konaktirati na +381-62-1874-322, +381-64-0809-425, info@salvadortravel.rs, www.salvadortravel.rs. Osim toga, pozivamo vas da i posjetite Facebook stranicu www.facebook.com/SalvadorTravel.